Regulament Campanie „VOUCHER 100”

width: 100%, height:1px

Perioada de desfășurare a campaniei: 11.06.2024 - 10.12.2024

1. Organizatorul campaniei
1.1. Campania „VOUCHER 100” (numită în cele ce urmează „campanie”) este organizată de SC USTRAVEL AGENCY SRL, cu sediul social în Timișoara, Str. Panselelor Nr. 63, Timișoara, România, având CUI C.I.F.: 44314390; Nr. ord. reg. com: J35/2064/2021, https://www.ustravelagency.ro/contact/; având cont bancar numărul Cont Euro: RO17BTRLEURCRT0CE3306901, Cont RON: RO70BTRLRONCRT0CE3306901, reprezentată legal de CECILIA MARGARETA BIRSAN (numită în continuare „organizator”).
1.2. Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală și obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant / Client”). Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România și va fi disponibil pe site-ul oficial al agenției și pe paginile de social media.
1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

2. Denumire. Durata. Locul desfășurării.
2.1. Campania poartă denumirea „VOUCHER 100”.
2.2. Campania se desfășoară în mediul online pe rețelele sociale oficiale ale agenției.
2.3. Campania începe pe data de 11.06.2024 la ora 00:00:00 și se termină pe data de 10.12.2024 la ora 18:00 sau în momentul în care valoarea cumulată a voucherelor alocate atinge pragul de 3000 euro.

3. Participarea la campanie
3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă comunicarea codului promo din descrierea creativului, de pe paginile oficiale ale companiei.
3.2. Discountul se aplică în funcție de pachetul și valoarea totală a acestuia.

4. Dreptul și condițiile de participare
4.1. De această campanie beneficiază orice persoană fizică de peste 18 ani, care în momentul rezervării, pune la dispoziția agentului de turism codul de reducere activ. Codul de reducere poate suferi modificări, iar în descrierea creativului o să fie menționată durata valabilității codului de reducere.
4.2. Angajații companiei SC USTRAVEL AGENCY SRL și rudele lor apropiate (soț/soție, copii, părinți) nu sunt eligibili pentru a participa la această campanie. 
4.3. Paginile oficiale ale organizatorului sunt menționate mai jos:

5. Modul de desfășurare a campaniei
5.1. Ustrael Agency lansează o campanie prin care clienții pot beneficia de vouchere de reducere în funcție de valoarea totală a rezervării. Reducerile se aplică automat în baza unui cod de reducere specific, care va fi inclus în descrierea creativului cu voucherul postat pe rețelele de socializare.
5.2. Codul de reducere trebuie comunicat agentului de rezervări și prezentat sub formă de captură de ecran sau poză salvată a voucherului. 5.3. Plafoane și Valoarea Reducerilor:
 • Total Rezervare până la 100 de euro: Discount de 10 euro.

 • Total Rezervare între 100 și 300 de euro: Discount de 15 euro.

 • Total Rezervare între 300 și 500 de euro: Discount de 20 euro.

 • Total Rezervare între 500 și 700 de euro: Discount de 25 euro.

 • Total Rezervare între 700 și 1000 de euro: Discount de 30 euro.

 • Total Rezervare între 1000 și 1200 de euro: Discount de 35 euro.

 • Total Rezervare între 1200 și 1500 de euro: Discount de 40 euro.

 • Total Rezervare între 1500 și 1700 de euro: Discount de 45 euro.

 • Total Rezervare între 1700 și 2000 de euro: Discount de 50 euro.

 • Total Rezervare între 2000 și 2200 de euro: Discount de 55 euro.

 • Total Rezervare între 2200 și 2500 de euro: Discount de 60 euro.

 • Total Rezervare între 2500 și 2800 de euro: Discount de 70 euro.

 • Total Rezervare între 2800 și 3000 de euro: Discount de 80 euro.

 • Total Rezervare între 3000 și 3500 de euro: Discount de 90 euro.

 • Total Rezervare peste 3500 de euro: Discount de 100 euro.

5.4. Procedura pentru Clienți:
 1. Alegerea Pachetului: Clientul selectează pachetul dorit din oferta Ustrael Agency.

 2. Comunicarea Codului de Reducere: Clientul comunică codul de reducere agentului de rezervări și prezintă o captură de ecran sau o poză salvată a voucherului.

 3. Confirmarea Reducerii: Agentul aplică reducerea, iar valoarea totală a comenzii se actualizează pentru a reflecta reducerea corespunzătoare.

 4. Finalizarea Plății: Clientul finalizează comanda plătind valoarea redusă.

5.5. Exemple de Aplicare:
Rezervare de 150 de euro:
  • Clientul utilizează codul de reducere, comunică agentului de rezervări și prezintă o captură de ecran a voucherului, primind un discount de 15 euro.

  • Valoarea finală de plată va fi de 135 de euro.

Rezervare de 650 de euro:
  • Clientul utilizează codul de reducere, comunică agentului de rezervări și prezintă o captură de ecran a voucherului, primind un discount de 25 euro.

  • Valoarea finală de plată va fi de 625 de euro.

5.6. Condiții și Termeni:
 • Voucherul este valabil doar pentru rezervările care respectă plafonul stabilit.

 • Reducerile nu se cumulează cu alte oferte sau promoții existente.

 • Codurile de reducere au o valabilitate limitată și trebuie utilizate în perioada campaniei.

 • Codul de reducere poate suferi modificări o dată la ceva timp în funcție de lună sau de alte reduceri active din cadrul agenției.

 • Codul de reducere trebuie comunicat agentului de rezervări și prezentată o dovadă (captură de ecran sau poză) a voucherului.

5.7. Concluzie: Această campanie oferă clienților posibilitatea de a economisi la rezervările efectuate prin Ustrael Agency, utilizând vouchere de reducere în funcție de valoarea totală a rezervării. Asigură-te că folosești codul de reducere menționat în descrierea creativului și prezintă o dovadă agentului de rezervări pentru a beneficia de discountul oferit. Fii atent la eventualele modificări ale codurilor de reducere în funcție de lună sau de alte promoții active.

6. Limitarea Răspunderii
6.1. Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Campanie din cauza unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecțiuni tehnice ale operatorilor de internet sau ale site-urilor de socializare.
6.2. Prin prezenta participanții sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial al Campaniei, precum și toate deciziile luate de Organizator și colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.
6.3. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanți. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii Campaniei.
6.4. Organizatorul Campaniei promoționale și societățile comerciale implicate în organizarea acesteia nu își asumă răspunderea pentru:
 • 6.4.1. Situațiile în care un participant nu poate accesa rețelele de socializare din motive care nu țin de organizator, de genul: conexiune Internet, programe instalate, probleme cu rețeaua electrică, erori cauzate de întreruperea neașteptată a serviciului de hosting al site-ului etc. sau alte motive independente de Organizator;

 • 6.4.2. Pentru orice alte probleme întâmpinate de participant, acesta poate informa Organizatorul la adresa de e-mail: rezervari@ustravelagency.ro sau la nr. de telefon +40 771 264 897.


7. Confidențialitatea datelor
7.1. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.


8. Taxe și impozite
8.1. Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau a obligațiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.
8.2. Prezenta campanie se desfășoară cu scop comercial.


9. Forța majoră. Caz fortuit
9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut și nici împiedicat de către Organizator.
9.2. Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Dacă Organizatorul invocă forța majoră sau cazul fortuit, acesta este obligat să comunice participanților la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră sau caz fortuit.


10. Litigii
10.1. Orice reclamație având ca obiect „VOUCHER 100” poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă electronic, pe e-mail, la adresa rezervari@ustravelagency.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.
10.2. Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.


11. Întreruperea Campaniei
11.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe oricând Campania pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe paginile oficiale, informare pe e-mail sau telefonic).

12. Regulamentul Campaniei
12.1. Regulamentul campaniei este afișat în format digital pe toată perioada de desfășurare a Campaniei.
12.2. Simplă participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoașterea și acceptarea integrală și necondiționată de către orice Participant a prevederilor și aplicării prezentului Regulament în ceea ce privește Campania.

width: 100%, height:1px

Data redactării regulamentului Campaniei: 10.06.2024